Utylizacja zuzytych materialów eksploatacyjnych z drukarek

Pojęcie energii jest bardzo szerokie. rozmawiając o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną zgromadzoną w połączeniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząstką cukru, albo energię mechaniczną potrzebną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Niezależnie od tego z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie sprowadza się do 2 sposobów: przekazywania energii oraz jej przemiany. Przekazywanie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu jakiejś jej części z pewnego miejsca w inne. Występuje wiele pochodzeń, z których można otrzymać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania fabryk. Niestety po pewnym czasie te źródła, z których do tej pory wydobywaliśmy energię wyczerpią się. W związku z tym coraz częściej szuka się alternatywnych jej pochodzeń. Wydaje się, że niedługo stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu skorupy ziemskiej. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia pozyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w specjalnie do tego celu dostosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki poruszane siłą wiatru nie są nowym wynalazkiem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wynajdywali kolejne sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak zaprojektowanym systemem przekładek, aby mogły unosić worki napełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia regionów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele zalet, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków pogodowych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe. Mimo to w wielu krajach wciąż funkcjonują młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach karierę robią, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z często niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik poruszany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego montuje się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się spalin. Podobnie energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki. Prototypy zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej ziemi dociera co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona około dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można stosować zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. Mniej więcej 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby móc z niej korzystać także w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby wspomnąć, że ilość energii, którą uzyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc instalować baterie słoneczne nawet w krajach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze naszej planety, dlatego można zakładać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy dowiercić się na głębokość na której zalegają gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, poprzez który da się czerpać wodę geotermalną. Pozyskana dzięki tej metodzie energia może być zużyta np. do ogrzewania pomieszczeń domowych. Byłoby świetnie, gdyby w niedalekiej przyszłości zwiększył się popyt na alternatywne źródła energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem znacznie utrudniającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena potrzebnych do jej przetwarzania instalacji. Niewątpliwie wielką korzyścią analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one absolutnie niegroźne dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w niedalekiej przyszłości. www.ekoswiat.eu